Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O bibliotece

Czcionka:

Wizja Biblioteki

      Biblioteka nowoczesnym ośrodkiem informacji, edukacji, kultury i komunikacji   społecznej, zaspokajająca potrzeby społeczności lokalnej 

      przystępna i wygodna do pracy, odpoczynku i samorealizacji, centrum aktywizacji życia społecznego i kulturalnego.

       Misja Biblioteki

      Biblioteka jako centrum informacji oraz miejsce dla różnorodnego typu działalności edukacyjnej oraz kulturalnej, posiadająca bogaty    

      program działań dla wszystkich grup wiekowych, popularyzująca rozwój czytelnictwa, gromadząca i dokumentująca wiedzę o gminie

      oraz promująca lokalną tradycję.

      Biblioteka budująca pozytywny wizerunek środowiska, współpracująca z innymi instytucjami i lokalnymi organizacjami, kreująca nowy   

      wizerunek bibliotekarz jako specjalisty informacji lokalnej, koordynatora i doradcy do spraw kultury.

 

 

 

Inwestycja zrealizowana w ramach Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet
„Biblioteka Infrastruktura bibliotek”

…Dobrem dla księgi jest, by była czytana.
Księga uczyniona jest ze znaków, które mówią o innych znakach, te zaś z kolei mówią o rzeczach.
Bez oka, które je czyta, księga kryje znaki, które nie wytwarzają pojęć, a więc jest niema!
Ta biblioteka utworzona została być może po to, by uratować księgi, które w niej są,…[1]

 

Księgozbiór biblioteki można przeglądać pod adresem:

www.kock.naszabiblioteka.com

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KOCKU jest gminną instytucją kultury, której organizatorem i jednostką prowadzącą jest Gmina Kock. Biblioteka posiada osobowość prawną i świadczy ogólnie dostępne i bezpłatne usługi zgodnie z art. 14 ust.1 ustawy o bibliotekach (Dz.U Nr 85 poz. 539 z póź. zm.). MGBP służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych i informacyjnych mieszkańców gminy, uczestniczy w upowszechnianiu wiedzy, nauki oraz rozwoju kultury (Uchwała Nr XIII/68/2003 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 30 .10. 2003 r.).
Do podstawowych zadań Biblioteki należy:
– gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie materiałów bibliotecznych z uwzględnieniem materiałów bibliotecznych dotyczących własnego regionu;
– udostępnienie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych;
– prowadzenie działalności informacyjnej o rynku wydawniczym oraz popularyzacja książki i czytelnictwa;
– współdziałanie z bibliotekami innych sieci, szkołami, instytucjami kultury i organizacjami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności lokalnej;
– podejmowanie innych działań z zakresu upowszechniania kultury wynikających z potrzeb środowiska;
– edukacja kulturalna (Statut Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocku –Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/266/2018 Rady Miejskiej w Kocku z dnia 2 sierpnia 2018 r.)
Lokal MGBP usytuowany jest przy ulicy Marcina Stępnia, obok Szkoły Podstawowej im. Gen. F. Kleeberga oraz hali widowiskowo – sportowej.” .
W skład biblioteki wchodzą dwie filie biblioteczne: Filia im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Białobrzegach, Biblioteka Publiczno-Szkolna w Poizdowie oraz punkt biblioteczny we wsiach Talczyn

Zbiory biblioteczne MGBP i filii, które liczą 25 800 woluminów zawierają liczne nowości wydawnicze: dział literatury pięknej, światowej i krajowej; dział literatury popularnonaukowej z różnych dziedzin wiedzy; pozycje poradnikowe; duży wybór lektur szkolnych, i ich opracowań; zbiory gazet i czasopism oraz zbiór cennych materiałów źródłowych (wycinki prasowe, zaproszenia, ogłoszenia) relacjonujących wydarzenia historyczne i życie społeczne Miasta i Gminy Kock, we wszelkich jego przejawach. Ponadto czytelnicy mogą korzystać z komputerów podłączonych do sieci Internet.
Z w/w księgozbioru korzysta obecnie około 1903 osób, co oznacza, że prawie co trzeci mieszkaniec Gminy Kock, jest użytkownikiem biblioteki. Tylko w ubiegłym roku czytelnicy wypożyczyli 38 075 woluminów.
 

 

Kadra merytoryczna:

·  Helena Teresa Bylina – dyrektor
·  Grażyna Pietraszek – MGBP – starszy bibliotekarz
·  Małgorzata Guz – Filia w Poizdowie – bibliotekarz· 
·  Katarzyna Czechowska – Punkt Biblioteczny w Talczynie.

 

 

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Marzec 2023
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

kontakt

telefon 81 478 17 77